రాబోవు సినిమాలు

వివేకం ఆగష్టు 24
విఐపి – 2 ఆగష్టు 25
అర్జున్ రెడ్డి ఆగష్టు 25
పైసా వసూల్ సెప్టెంబర్ 1
యుద్ధం శరణం సెప్టెంబర్ 8
మేడ మీద అబ్బాయి సెప్టెంబర్ 8
ఒక్కడు మిగిలాడు సెప్టెంబర్ 8
వీడెవడు సెప్టెంబర్ 8
జవాన్ సెప్టెంబర్ 14
జై లవ కుశ సెప్టెంబర్ 21
స్పైడర్ సెప్టెంబర్ 27
రాజా ది గ్రేట్ అక్టోబర్ 12
రాజు గారి గది – 2 అక్టోబర్ 13
రజనీ ‘2.0’ జనవరి 2018