రాబోవు సినిమాలు

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ అక్టోబర్ 27
ఆక్సిజన్ అక్టోబర్ 27
గృహం నవంబర్ 3
నెక్స్ట్ నువ్వే నవంబర్ 3
ఒక్కడు మిగిలాడు నవంబర్ 10
కేరాఫ్ సూర్య నవంబర్ 10
ఇంద్రసేన డిసెంబర్ 1
ఎంసీఎ డిసెంబర్ 21
హలో డిసెంబర్ 22
పవన్- త్రివిక్రమ్ మూవీ జనవరి 10, 2018
రజనీ ‘2.0’ జనవరి 2018
భరత్ అనే నేను ఏప్రిల్ 20, 2018
నా పేరు సూర్య ఏప్రిల్ 27, 2018