స్టార్ మహిళ -1500+ 27 జూలై -2013

 
Star Mahila

ఆరుగురు చలాకీ అమ్మాయిలు, తమలోని ప్రతి ఫీలింగ్ ని ఎక్స్ ప్రెషన్స్ తో ఎక్స్ ప్రెస్ చేస్తే, వాటికి క్యూట్ స్టార్ యాంకర్ ఎక్స్ ప్రెషన్స్ తోనే రియాక్ట్ అయితే.. హహహహహహ.. నవ్వులే నవ్వులు.. మహిళలకు ఎంతో ఇష్టమైన స్టార్ మహిళని.. ఎంతో ఎంజాయ్ మెంట్ రెడీగా ఉన్న "ఎక్స్ ప్రెషన్ స్పెషల్ - స్టార్ మహిళ" ను చూడాలంటే.. స్టార్ మహిళ కార్యక్రమాన్ని జూలై 27 నాడు - మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు మీ ఈటీవీలో .... డోంట్ మిస్.స్.స్.స్.స్.స్...........

ఫోటోల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

 
Bookmark and Share
  
Note: Please respect others opinions. Do not post comments abusing a person, gender, caste, and culture. Your IP will be banned if you continue to do so. We request the users to co-operate with us in maintaining decorum of the website. Users can flag the comments too and such comments will be deleted.