రాబోవు సినిమాలు

ఎన్టీఆర్ మహానాయకుడు ఫిబ్రవరి 22
మిఠాయి ఫిబ్రవరి 22
చీకటి గదిలో చితక్కొట్టుడు ఫిబ్రవరి 22
4 లెట‌ర్స్‌ ఫిబ్రవరి 22
మజిలీ మార్చి 05
ఎ బి సి డి మార్చి 21
118 మార్చి 29
సూర్యకాంతం మార్చి 29
అర్జున్ సురవరం ఫిబ్రవరి 29
చిత్రలహరి ఏప్రిల్ 12
ఎన్జీకే ఏప్రిల్ 12
కాంచన-3 ఏప్రిల్ 18
జెర్సీ ఏప్రిల్ 19
మహర్షి ఏప్రిల్ 25
సాహో ఆగస్టు 15